OVS SlovenijaSLEDITE NAM:YoutubeFacebookOVS SlovenijaOVS CARD:OVS CARDOVS Slovenija

OVS Card

 

kartica zaupanja

Z zbiranjem točk nakupa do darilnega bona v višini 30 EUR.
 
NAČIN ZBIRANJA TOČK

1. Z uporabo OVS CARD trgovine v Kopru, se vaši nakupi seštevajo. Za vsak nakup v višini 30 EUR prejmete 30 točk za kar pridobite en žig.

2. Ob podpisu pristopne izjave prejmete POPUST DOBRODOŠLICE v višini 10%, ki se obračuna na vse izdelke razen izdelke v akciji ter en žig.

3. Za koriščenje bonitete, ki jo pridobite s pomočjo kartice zaupanja, morate zbrati 300 točk oziroma 10 žigov.

4. Ob izpolnitvi kartice z desetimi žigi, Vam OVS Koper podari darilni bon v višini 30 EUR, ki ga lahko vnovčite ob naslednjem nakupu.

5. Če želite Vam po uporabi ostoječe kartice izdamo novo za kar ponovno podpišete pristopno izjavo ter znova pričnete z zbiranjem točk.

6. Zbiranje točk na kartici nima časovne omejitve, medtem ko je mogoče pridobljeni darilni bon uporabiti v roku 90 dni od njegove izdaje.

7. Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino, lahko pa ga uporabite kot plačilno sredstvo tudi v času drugih akcij.

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA IMETNIKE OVS CARD KARTICE VELJAVNI OD MAJA 2018

 1. OVS CARD kartica

OVS CARD kartica je kartica zvestobe, ki imetnikom ob njeni predložitvi zagotavlja naslednje pravice:

 1. a) Z uporabo OVS CARD trgovine OVS na Pristaniški 4 v Kopru, se nakupi imetnika kartice seštevajo. Za vsak nakup v višini 30 EUR prejme 30 točk za kar pridobi en žig
 2. b) Ob podpisu pristopne izjave imetnik prejme POPUST DOBRODOŠLICE v višini 10%, ki se obračuna na vse izdelke razen izdelkev akciji ter prejme en ž
 3. c) Za koriščenje bonitete, ki jo pridobi s pomočjo kartice zaupanja, mora zbrati 300 točk oziroma 10 ž
 4. d) Ob izpolnitvi kartice z desetimi žigi, imetniku v trgovini OVS na Pristaniški 4, Koper podarijo darilni bon v višini 30 EUR, ki ga lahko imetnik uporabi, kot plačilno sredstvo ob naslednjem nakupu.
 5. e) Če imetnik želi mu po uporabi obstoječe kartice izdajatelj izda novo kartico za kar ponovno podpiše pristopno izjavo ter znova prične z zbiranjem toč
 6. f) Zbiranje točk na kartici nima časovne omejitve, medtem ko je mogoče pridobljeni darilni bon uporabiti v roku 90 dni od njegove izdaje.
 7. g) Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino, lahko pa ga imetnik uporabi kot plačilno sredstvo tudi v času drugih akcij.
 8. h) Ugodnosti, ki jih kartica imetniku prinaša niso časovno omejene.
 9. i) Upoštevajo se vsi nakupi na glede na način plač
 10. j) Ugodnosti iz kartice veljajo tudi za nakupe blaga v času sezonskih razprodaj in izrednih razprodaj.
 11. k) Imetnik kartice zaupanja podjetja GEA Management d.o.o. je lahko vsaka oseba, ki izpolnjuje temeljne pogoje pridobitve kartice.
 12. l) Imetnik kartice je dolžan pisno posredovati izdajatelju kartice vse spremembe osebnih podatkov, ki so pomembni za poslovanje s kartico,
 13. m) Izgubo ali krajo kartice je imetnik kartice dolžan pisno posredovati na naslov GEA Management d.o.o. Pristaniška 4, 6000 Koper ali na telefon 05/66 25 488. Kartica bo preklicana in imetniku se bo izstavila nova kartica.
 14. n) Kartica je uporabna do pisnega preklica s strani izdajatelja ali preklica imetnika. Ob preklicu imetnik kartice izgubi vso pravico do koriščenja vseh ugodnosti.
 15. o) Podjetje GEA Management d.o.o. se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke s pristopno izjavo uporabljalo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 16. p) Izdajatelj kartice zaupanja se pridržuje pravico do spreminjanja pravil.

S sprejemom teh splošnih pogojev posameznik pristaja na te splošne pogoje in njihovo uporabo.

OVS CARD kartica je kartonček v obliki plastične kartice s črtno kodo in prostori za zbiranje žigov.  Izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe OVS CARD kartice in ni dolžan preverjati identitete prinosnika OVS CARD kartice.

2. Izdajatelj

Izdajatelj in lastnik OVS CARD kartice je podjetje GEA Management d.o.o., Pristaniška 4, 6000 Koper (v nadaljevanju: GEA)

 3. Imetnik OVS CARD kartice

OVS CARD kartico lahko pridobi vsaka poslovno sposobna fizična oseba. Osebe, mlajše od 18 (osemnajst) let, kartice ne morejo pridobiti. Pravna oseba kartice ne more pridobiti.

Imetnik kartice jamči, da je posredoval resnične podatke za namen pridobitve in uporabe kartice. GEA ne odgovarja, če mu prijavitelj ali imetnik posreduje netočne, napačne ali tuje podatke.

 4. Pridobitev OVS CARD kartice

Kartico je mogoče pridobiti z izpolnitvijo in podpisom tiskane pristopnice, ki je na voljo v trgovini OVS na Pristaniški 4 v Kopru  ter sprejemom teh splošnih pogojev.

Pri podpisu pristopne izjave je potrebno posredovati naslednje osebne podatke:

 1. ime in priimek,
 2. poštno številko in kraj bivanja,
 3. naslov elektronske pošte,
 4. telefonsko ali GSM številko.

Kartico je mogoče uporabljati takoj ob posredovanju podatkov in podpisom pristopne izjave. Imetnik ob prvem nakupu prejme eno kartico in en žig.  

Imetnik kartice je lahko oseba s prebivališčem na območju Republike Slovenije  ali oseba, ki nima prebivališča na območju Republike Slovenije.

Imetniki OVS CARD kartice, pridobljene pred sprejemom teh splošnih pogojev, obdrži vse že pridobljene ugodnosti, posebne ponudbe in dobroimetje, če sprejme te Splošne pogoje. V primeru, da imetnik, ki je kartico pridobil pred sprejemom teh splošnih pogojev, teh splošnih pogojev ne sprejme do vključno 24. 5. 2018, se šteje, da odstopa od imetništva kartice, pridobljene po prej veljavnih splošnih pogojih. S tem izgubi pravice iz naslova imetništva kartice.

Imetnik OVS CARD lahko v obdobju treh mesecev in sicer do 31.8.2018 s sprejetjem teh splošnih pogojev in podpisom nove pristopne izjave preko elektronskega sporočila ali na prodajnem mestu, obdrži morebitne neizkoriščene ugodnosti in posebne ponudbe, po tem datumu se te izničijo.

Izdajatelj OVS CARD kartice bo kontaktne osebne podatke posameznikov, pridobljene po prej veljavnih splošnih pogojih, uporabljal za namene neposrednega trženja v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Posameznik lahko kadarkoli ugovarja takšni obdelavi tako, da izdajatelja pisno obvesti, da ne želi, da se njegovi podatki uporabljajo za te namene. Izdajatelj bo preprečil uporabo podatkov za namen neposrednega trženja najkasneje v roku 15 dni od prejema pisnega ugovora kot je to določeno s temi splošnimi pogoji.

 1. Pravice in obveznosti imetnika OVS CARD kartice

OVS CARD kartico lahko imetnik uporablja v trgovini OVS na Pristaniški 4 v Kopru. Imetnik lahko kartico uporablja za nakup blaga za lastno uporabo. Uporaba kartice za nakupe blaga, ki je namenjeno nadaljnji prodaji, in/ali uporaba kartice za nakupe blaga uporabnikov, ki imajo registrirano dejavnost trgovine kot eno od osnovnih dejavnosti, ni dovoljena. V kolikor GEA ugotovi kršitev te določbe, ima pravico ukiniti oz. preprečiti uporabo kartice, ki se predloži ob takšnih nakupih.
Imetnik lahko pravice iz kartice uporablja le s predložitvijo kartice.

Ugodnosti so lahko:

 • splošne za vse imetnike,
 • prilagojene za posamezne skupine imetnikov, glede na pogoje posamezne promocijske akcije,
 • individualno prilagojene na podlagi pogojev posamezne promocijske akcije.

Imetnik kartice, ki v Evropski uniji nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in želi izpolnitev obrazca DDV-VP za vračilo DDV, lahko veljavno izpolnjeni obrazec pridobi samo v primeru, da po koriščenju popusta kartice na računu za plačilo ostane znesek v višini več kot 50,00 EUR.

Imetnik kartice ima pravico sodelovati v posebnih akcijah, ki so namenjene izključno imetnikom. GEA si pridržuje pravico, da takšne akcije organizira po lastni presoji, pri čemer imetnik ni dolžan sodelovati v teh akcijah.

Izdajatelj kartice bo imetnike kartic obveščal preko SMS/MMS-obvestila ali elektronske pošte. Prejemanje SMS/MMS-obvestil je mogoče le na mobilnih telefonih, ki omogočajo sprejemanje in pošiljanje SMS- in MMS-sporočil. Prejemanje elektronske pošte je mogoče na urejen in veljaven elektronski naslov.

Imetniki kartice prejemajo SMS, MMS ali obvestila po elektronski pošti, v katerih so splošna obvestila, kuponi s črtno kodo in opisom ugodnosti ter morebitna druga sporočila in/ali ugodnosti. Kuponi omogočajo popuste oz. druge ugodnosti, vezane na določene izdelke, skupine izdelkov oz. druge aktivnosti, vezane na možnosti nakupa, in so odvisni od različnih prodajnih akcij. Ugodnost s kuponom lahko imetnik kartice koristi tako, da prejeto obvestilo pokaže na blagajni ob nakupu izdelka/skupine izdelkov oz. ob celotnem nakupu, ki je predmet prodajne akcije. Število koriščenj posameznih ugodnosti, ki jih prejme imetnik kartice, je odvisno od posamezne prodajne akcije. Informacija o tem je navedena na kuponu ali v besedilu obvestila. SMS/MMS-obveščanje delujeta le na mobilne številke slovenskih mobilnih operaterjev.

Imetnik kartice lahko odjavi prejemanje SMS, MMS-sporočil ali obvestil posredovanih po elektronski pošti tako, da pisno obvesti izdajatelja kartice preko elektronske pošte ali po pošti na naslov GEA Management d.o.o., Pristaniška 4, 6000 Koper. Izdajatelj bo imetniku v primeru odjave od prejemanja SMS, MMS-sporočil ali obvestil posredovanih po elektronski pošti slednja prenehal pošiljati sporočila v roku 15 dni od odjave.

Izdajatelj ne odgovarja za morebitna neskladja med pričakovanji imetnika in izbranimi prilagojenimi ponudbami, ugodnostmi in/ali kuponi, ki mu jih pošlje. Neskladja so lahko posledica napačnega predvidevanja o nakupnih navadah imetnika, ki izvirajo iz ravnanj imetnika.

 1. Izguba, uničenje ali kraja kartice

V primeru izgube, uničenja, poškodbe ali kraje kartice ali ko želi imetnik kartice novo kartico, imetnik izpolni in podpiše novo pristopno izjavo, ki jo prejme na prodajnem mestu OVS trgovine na Pristaniški 4, 6000 Koper.

V primeru, da je kartica imetniku odtujena, izdajatelj ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti kartice s strani tretjih oseb ali morebitne druge zlorabe kartice s strani tretjih.

7. Obdelava osebnih podatkov

7.1. Pridobitev podatkov

 OVS CARD kartico je mogoče pridobiti le pod pogojem, da prijavitelj podjetju GEA Management d.o.o. na pristopni izjavi posreduje naslednje točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj:

 • Ime in priimek,
 • Poštna številka in kraj bivanja
 • elektronski naslov in
 • številko mobilnega ali stacionarnega telefona.

Pri posredovanju podatkov za pridobitev kartice ali pri kasnejših spremembah podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen elektronski naslov in le eno aktualno številko telefona. Posamezen elektronski naslov oziroma posamezna številka telefona se v bazi imetnikov kartice lahko vodi le pri enem imetniku kartice. GEA te podatke potrebuje za komuniciranje z imetnikom in pripravo ter posredovanje ponudb in ugodnosti za imetnike kartice.

GEA bo podatke o ugodnostih, popustih in nakupih, opravljenih s predložitvijo kartice, pridobljene pred sprejemom teh splošnih pogojev, obdeloval v skladu s temi splošnimi pogoji le v primeru, da imetnik kartice, izdane pred sprejemom teh splošnih pogojev, k njim izrecno pristopi:

 • na prodajnem mestu s podpisom na tiskani pristopni izjavi za prenovo imetništva kartice ali
 • preko elektronske pošte.

V primeru, da imetnik kartice, pridobljene pred sprejemom teh splošnih pogojev, ne pristopi k tem splošnim pogojem v skladu s prejšnjim odstavkom, bo podatke o ugodnostih, popustih in dobroimetju na kartici začasno zamrznil in sicer do 31.8.2018. Po tem datumu bo vse podatke izbrisal tako, da imetnika kartice, z njimi ne bo več mogoče povezati.

7.2. Vrste podatkov in nameni njihove obdelave

S predložitvijo kartice ob uveljavljanju pravic iz imetništva kartice, izdajatelj ob uporabi darilnega bona zabeleži podatke o posameznem nakupu (izdelki, cena, datum, čas in kraj nakupa, sredstvo plačila) in koriščenju ugodnosti (npr. kupon, popust, , ipd). Izdajatelj te podatke potrebuje, da:

 • imetnikom zagotavlja uveljavljanje pravic iz imetništva kartice,
 • preverja skladnost uporabe kartice s temi splošnimi pogoji;
 • rešuje morebitne težave ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu blaga in pri reševanju prijav težav imetnika kartice ali reklamacijah;

 7.3. Pravica do ugovora

Imetnik kartice lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov:

 • za namen posredovanja ponudb in ugodnosti,
 • za namen obveščanja imetnika o ponudbah, za katere izdajatelj predvideva, da ga zanimajo,

Imetnik lahko obdelavi ugovarja:

 • pisno na naslov GEA Management d.o.o. Pristaniška 4, 6000 Koper
 • pisno po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Na način iz prejšnje točke lahko imetnik tudi spremeni nastavitve glede kanalov, preko katerih želi prejemati obvestila (elektronska pošta, naslov, SMS/MMS).

Izdajatelj bo v primeru ugovora iz podpisanih Splošnih pogojev oziroma spremembe nastavitve kanalov obveščanja iz  prejšnjih odstavkov teh Splošnih pogojev preprečil obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev imetnika.

Imetnik ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v zvezi z uporabo kartice, razen na način, da odstopi od imetništva kartice v skladu s temi splošnimi pogoji. V tem primeru mora vrniti kartico, kar pomeni, da ne more več uveljavljati pravic iz naslova imetništva kartice.

7.5. Spreminjanje podatkov

V primeru, da se pri imetniku kartice podatki, ki jih je posredoval na pristopnici v zvezi s prijavo in uporabo kartice, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe.

Imetnik spremembo sporoči pisno na prodajnem mestu, po elektronski pošti ali po pošti na naslov Gea Management d.o.o. Pristaniška 4, 6000 Koper.
Izdajatelj bo spremembo posredovanih podatkov upošteval najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dne prejema podatka o spremembi. Sprememba imetnika je dovoljena le ob pisnem soglasju trenutnega imetnika kartice.

7.6. Uporabniki osebnih podatkov

Izdajatelj osebnih podatkov imetnikov kartice ne posreduje tretjim, razen, s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom imetnika kartice.

7.7. Rok hrambe osebnih podatkov

Izdajatelj bo osebne podatke imetnika kartice hranil dokler imetnik ne odstopi od imetništva kartice, v primeru preklica kartice s strani izdajatelja pa še 5 let od preklica.

7.8. Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Imetnik OVS CARD kartice ima pravico, da pisno na sedež podjetja GEA Management d.o.o. Pristaniška 4, 6000 Koper ali po e-pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.,  zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti Pravico do ugovora ali do popravka lahko imetnik uveljavlja v skladu z določili teh Splošnih pogojev.

7.9. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju GEA Management d.o.o. je Miroslava Grlica e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 8. Odstop od imetništva OVS CARD kartice

V primeru, da imetnik ne želi več uveljavljati pravic iz naslova imetništva kartice, mora o tem pisno obvestiti izdajatelja kartice po pošti na naslov GEA Management d.o.o. Pristaniška 4, 6000 Koper. S pisnim obvestilo imetnik kartice izgubi pravice iz naslova imetništva kartice po preteku 15 (petnajst) dni od dne, ko je izdajatelja pisno obvestil.

 1. Veljavnost OVS CARD kartice


OVS CARD kartica velja do preklica izdajatelja ali do odstopa imetnika od imetništva kartice. Izdajatelj si pridržuje kadarkoli enostransko preklicati ali omejiti veljavnost kartice v primeru, da imetnik krši te Splošne pogoje ali preneha poslovati.

 1. Končne določbe

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.ovsslovenija.si.  V tiskani obliki so dostopni tudi na prodajnem mestu v trgovini OVS, Pristaniška 4, 6000 Koper. GEA si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev o katerih bodo imetniki kartice obveščeni preko spletne strani. Če imetnik v petnajst (15) dneh od objave spremembe teh Splošnih pogojev ne odstopi od pogodbe, se šteje, da sprejema spremenjene splošne pogoje in ga zavezujejo.

Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem kartice rešuje pristojno sodišče v Kopru.

 Gea Management  d.o.o., maj 2018

 

SLEDITE NAM:YoutubeFacebook 
PODJETJE
O NAS
KONTAKT
SPLOŠNI POGOJI
PLAČILNA SREDSTVA

KOLEKCIJE
ŽENSKA KOLEKCIJA
MOŠKA KOLEKCIJA
OTROŠKA KOLEKCIJA
PROMOCIJE
OSTALO
NOVICE
PROMOCIJE
DARILNI BON
POMOČ KUPCEM
OVS CARD
01 pacesetter 02 Sigillo Netcomm 03 logo innovaretail     znak 4   znak 5

GEA MANAGEMENT D.O.O. PRISTANIŠKA 4, 6000 KOPER, DAVČNA ŠTEVILKA SI65420110
Tel./Fax: +36 5 66 25 485/499